🌾 El significat de les torsions corporals

Des de l'anatomia experiencial del mestre de bodythinking  J.Tolja, us deixem aquest article publicat a la web de Nacercrecer: http://nacercrecer.com/2017/02/28/movimiento-de-torsion/