VIDEOS


  • una mirada ràpida a Proioga:
  • meditant a classe de supioga al riu:
  • postures invertides a la natura:
  • salutació al sol i el plaer de gaudir:
  • seguim saludant al sol, aquest cop des de la neu:
  • i ara amb variacions de les postures dels guerrers: